Welke VCA norm is van toepassing?

Het verkrijgen van een VCA bedrijfscertificering start met de keuze voor de juiste VCA norm. Maar welke VCA norm is van toepassing op uw bedrijfsactiviteiten? De VCA* norm is gericht op de directe beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer. De VCA** norm is gericht op zowel de directe beheersing van VGM-aspecten alsmede VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement. De VCA Petrochemie norm is gericht op de directe beheersing van VGM aspecten alsmede VGM-beleid, VGM organisatie en verbetermanagement als ook nog specifieke aanvullende eisen. De VIL VCU norm is bedoeld voor uitzendbureaus en detacheringsbureaus die personeel leveren aan VCA gecertificeerde bedrijven.

Handige matrix om juiste norm te selecteren

Aan de hand van de onderstaande matrix kan bepaald worden welke VCA norm op uw bedrijf van toepassing is. De eerste stap is het vaststellen van de branche of sector waarbinnen uw bedrijf actief is. Petrochemische bedrijven houden zich bezig met de verwerking van aardolie tot diverse chemische producten zoals grondstoffen voor de farmaceutische industrie, wasmiddelen en kunstvezels. Wanneer werkzaamheden in de petrochemie verricht worden, is het bovenste deel van de tabel op uw bedrijf van toepassing. De mate van complexiteit van de werkzaamheden die verricht worden en of het bedrijf al dan niet onderaannemers inschakelt of als hoofdaannemer fungeert, kan de VCA*, VCA** of VCA Petrochemie norm van toepassing zijn.

Een uitzendbureau of detacheringsbureau dat personeel levert aan VCA gecertificeerde bedrijven zal waarschijnlijk het verzoek krijgen van deze afnemers een VIL VCU certificering te verkrijgen. De VIL VCU certificering is echter geen wettelijk vereiste, dus ook als personeel geleverd wordt aan bedrijven die werkzaam zijn in risicovolle omgevingen of waar risicovolle werkzaamheden uitgevoerd worden, is een VIL VCU certificering geen vereiste. De wens van de inlener is dus leidend in deze. De VIL VCA certificering is gericht op het selecteren van uitzendkrachten die beschikken over de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de werkomgeving waarin de uitzendkracht te werk wordt gesteld zodat de kans op een ongeval op de werkvloer tot een minimum beperkt wordt.

Bedrijven die actief zijn in alle overige branches en sectoren kunnen het onderste deel van de tabel gebruiken om te bepalen welke VCA norm van toepassing is op hun bedrijfsactiviteiten.

VCA certificering tabel
2017-05-19T08:39:20+02:00