Wat is VCA?

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. De afkorting VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu, maar wordt in de volksmond vaak afgekort tot Veiligheid, waardoor er dan gesproken wordt over Veiligheid Checklist Aannemers. Het is managementsysteem gericht op het bevorderen van veiligheid op de werkvloer, in het bijzonder in risicovolle werkomgevingen. In feite is VCA dus veel meer dan een checklist, en moet het gezien worden als een leidraad die organisaties ondersteunt bij het creëren van een veilige werkomgeving waarin het aantal ongevallen tot een minimum beperkt wordt. Wanneer VCA goed geïmplementeerd is binnen een bedrijf gaat dit alles vanzelf omdat iedereen het belang van een veilige werkvloer inziet en alle medewerkers begrijpen hoe een zo veilig mogelijke werkomgeving gerealiseerd kan worden. Elkaar aanspreken op onwenselijk gevaarlijk gedrag is dan vanzelfsprekend geworden, ook voor collega’s die geen leidinggevende positie bekleden. Met z’n allen zorgen we ervoor dat iedereen ’s avonds weer veilig en gezond naar huis terugkeert.

Wat is VCA in de praktijk?

De VGM Checklist Aannemers is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren in risicovolle omgevingen. Vaak zijn dit werkzaamheden die plaats vinden op een bouwterrein, in een fabriek of op een werkplaats bij een installatie, zoals constructie of onderhoudswerkzaamheden. In de civiele techniek, bouwnijverheid, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en overige technische diensten zoals de transport en de industriële reiniging zijn veel VCA gecertificeerde bedrijven te vinden. Meestal kiest een bedrijf voor het behalen van de VCA certificering omdat opdrachtgevers dit als vereiste stellen voor het verkrijgen van een opdracht. Reeds gecertificeerde bedrijven stellen de VCA certificering ook vaak als eis aan bedrijven waarmee zij samenwerken omdat de VCA checklist dit bevordert.

Hoe gaat VCA in zijn werk?

Om als bedrijf het VCA logo te mogen voeren, moet aan de vereisten van de VGM Checklist Aannemers voldaan zijn. Afhankelijk van de grootte en aard van het bedrijf moet een aantal vragen betreffende de organisatie van Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen het bedrijf positief beantwoord worden. Wanneer een extern bureau heeft vastgesteld dat aan deze vereisten voldaan is, kan het bedrijf VCA gecertificeerd worden, en mag het VCA logo door het bedrijf gevoerd worden. De bedrijfsgegevens worden dan toegevoegd aan het centrale register van gecertificeerde bedrijven zodat opdrachtgevers kunnen controleren dat het bedrijf over een geldig VCA certificaat beschikt.

2017-05-19T08:39:20+02:00