Wat betekent VCA?

VCA staat in het kort voor Veiligheid Checklist Aannemers. Door de jaren heen is de betekenis die aan het woord Veiligheid wordt gegeven steeds ruimer geworden. Tegenwoordig staat de letter V van het drieletterige woord VCA dan ook zowel voor Veiligheid, als ook voor Gezondheid en Milieu. Wat betekent VCA in de praktijk? De Veiligheid Checklist Aannemers is een lijst met vragen die een bedrijf zichzelf kan stellen om na te gaan of alles optimaal georganiseerd is om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Kan op alle vragen bevestigend met JA! geantwoord worden, dan is het bedrijf er klaar voor VCA gecertificeerd te worden. Een certificatiekantoor kan vervolgens ingeschakeld worden om bij het bedrijf te controleren of inderdaad aan de vereisten van de checklist voldaan wordt. Wanneer de certificerende instantie beoordeelt dat het bedrijf voldoet aan de norm, dan zal een VCA certificaat afgegeven worden aan het betreffende bedrijf. Hierna mag het bedrijf het VCA logo voeren op bijvoorbeeld briefpapier of bedrijfswagens.

Wij hebben VCA!

Soms zeggen mensen wel eens dat hun bedrijf VCA heeft, terwijl het bedrijf niet in het VCA register vermeldt staat als gecertificeerd bedrijf. Deze mensen bedoelen dan meestal te zeggen dat iedereen binnen het bedrijf in het bezit is van een diploma Basisveiligheid VCA of een diploma VOL VCA. En waar dit op zich natuurlijk een positief punt is, waarmee de veiligheid op de werkvloer bij zo’n bedrijf verhoogd wordt, betekent dit niet dat dit bedrijf VCA heeft. Slechts wanneer het bedrijf aan alle vereisten van de Veiligheid Checklist Aannemers voldoet, en een onafhankelijke certificerende instantie dit ook heeft bevestigd, kan een bedrijf een VCA-certificaat verkrijgen, en heeft het bedrijf zogezegd VCA.

Verschil VCA diploma en VCA certificaat

Ook het verschil tussen de VCA certificering van een bedrijf en de VCA diploma’s van de werkzame medewerkers zorgt soms voor verwarring. Waar een bedrijf gecertificeerd kan worden voor de VCA, kan een persoon dat niet. En waar mensen een VCA diploma kunnen behalen, kan een bedrijf dat dan weer niet. Om het nog wat ingewikkelder te maken, is het behalen van een diploma door de werknemers onderdeel van de bedrijfscertificering. De Veiligheid Checklist Aannemers bestaat namelijk uit een aantal vragen, die het bedrijf bevestigend moet kunnen beantwoorden om VCA gecertificeerd te kunnen raken. Een van die vragen stelt dat elke operationele werknemer binnen 3 maanden na in-dienst-treding in het bezit moet zijn van een geldig VCA diploma. Wanneer niet elke uitvoerende medewerker een geldig diploma Basisveiligheid of VOL VCA heeft, kan het bedrijf dus niet VCA gecertificeerd worden.

2017-05-19T08:39:20+02:00