VIL VCU

Een uitzendbureau of detacheringsbureau dat personeel levert aan VCA gecertificeerde bedrijven kan door een inlener gevraagd worden om een VCA certificering, die VIL VCU heet. Het idee hierachter is dat het personeel dat ingeleend wordt aan strenge eisen dient te voldoen als het gaat om veiligheid. De VCA certificering van het uitzendbureau zorgt ervoor dat de intercedenten die daar werkzaam zijn over de benodigde kennis beschikt om het juiste personeel voor VCA gecertificeerde bedrijven te selecteren omdat zij weten waar zij specifiek op moeten letten. De VCA certificering voor uitzendbureaus en detacheringsbureaus is de VIL VCU certificering. VIL VCU staat voor Veiligheid Intercedenten en Leidinggevenden Veiligheid Checklist Uitzendbureaus.

VIL VCU versus VCA

De systematiek om als uitzendbureau of detacheringsbureau VCA gecertificeerd te worden is gelijk aan die voor andere bedrijven, maar de VCA norm is wel specifiek gericht op de uitzendbranche. Dit betekent dat het creëren van een veilige werkomgeving gericht is op de invloed die een uitzendbureau hierop kan uitoefenen. Hierbij kan gedacht worden aan het voeren van een heldere administratie waarin van elke uitzendkracht goed vastgelegd is over welke (veiligheid) diploma’s deze beschikt en voor welke werkzaamheden de uitzendkracht medisch gezien geschikt geacht kan worden. Ook het kennisniveau van de medewerkers van het uitzendbureau wordt beoordeeld. Zo moet elke intercedent en leidinggevende beschikken over een geldig VIL VCU diploma. Dit diploma lijkt op het VCA diploma, maar dan is het specifiek gericht op uitzendactiviteiten voor VCA gecertificeerde opdrachtgevers.

Meerdere vestigingen vallen onder dezelfde VIL VCU certificering

Indien een uitzendbureau of detacheringsbureau slechts één vestiging heeft, is de VIL VCU certificering iets eenvoudiger dan wanneer er meerdere vestigingen zijn. Dit heeft te maken met het borgen van het VCA gedachtegoed betreffende veiligheid op de werkvloer. Het kan niet zo zijn dan alleen de intercedenten op de hoofdvestiging goed op de hoogte zijn van de eisen die aan hen en hun werk gesteld worden. Ook op alle nevenvestigingen moet men werken volgens de normen en regels van het veiligheidsmanagementsysteem. Dit kan enkel gewaarborgd worden wanneer ook deze andere vestigingen beoordeeld worden onder een en dezelfde VIL VCU certificering.

2017-05-19T08:39:20+02:00