VIL VCU examen

VIL staat voor Veiligheid Intercedenten en Leidinggevenden. Het examen VIL VCU is dan ook bedoeld voor intercedenten en medewerkers van detacheringsbureaus en hun leidinggevenden die werken bij een VIL VCU gecertificeerde uitzendorganisatie. De inhoud van het examen VIL VCU is in grote lijnen gelijk aan het VOL VCA examen. Waar het examen VOL VCA echter ook toegespitst is op de praktijk van een VCA-gecertificeerd bedrijf zoals het opstellen van een taakrisicoanalyse of het doen van een ongevallenonderzoek, zijn deze onderwerpen geen onderdeel van het VIL VCU examen. Andere onderwerpen waar een intercedent juist mee maken krijgt in de praktijk zoals de verantwoordelijkheden van een uitzender in relatie tot de uitzendkracht en de inlener komen juist wel weer terug in het VIL VCU examen.

Je direct inschrijven voor het VIL VCU examen kan hier!

Examen VIL VCU

Het VIL VCU examen bestaat uit 70 multiple choice examenvragen met drie antwoordmogelijkheden. Aan de beantwoording van deze vragen kan 105 minuten besteed worden, oftewel één uur en drie kwartier. Elke goed beantwoorde vraag levert 1 punt op. Je bent geslaagd voor het examen VIL VCU wanneer je minimaal 49 vragen goed beantwoordt hebt, en dus maximaal 21 vragen fout hebt. Een vraag van het VIL VCU examen zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

Een uitzendkracht wordt aan het werk gezet door een uitzendbureau bij een inlenend bedrijf. Wie is verantwoordelijk voor het geven van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan de uitzendkracht?

A             De uitzendorganisatie.
B             Dit wordt vastgelegd in de uitzendovereenkomst.
C             Het inlenende bedrijf.

Het goede antwoord is het inlenende bedrijf. In het bedrijf waar de werkzaamheden uitgevoerd worden zijn ze immers het beste op de hoogte van de risico’s op de werkvloer en welke persoonlijke beschermingsmiddelen het beste gebruikt kunnen worden. Bij het verstrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen hoort ook een toelichting en instructie zodat de uitzendkracht de PBM op juiste wijze gebruikt.

Direct inschrijven voor het VIL VCU examen

2017-05-19T08:39:20+02:00