Verificatie van VCA diploma’s

Een VCA gecertificeerd bedrijf moet ervoor zorg dragen dat nieuwe werknemers binnen drie maanden na indiensttreding in het bezit zijn van een geldig VCA diploma. Dit geeft de werkgever en de werknemer voldoende tijd om het behalen van een VCA diploma mogelijk te maken. De werknemer kan zich bijvoorbeeld de stof eigen maken door zelfstudie of door het volgen van VCA cursus. En als de werknemer onverhoopt toch zakt voor het VCA examen, is nog genoeg tijd over om een herexamen in te plannen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat een werknemer,  wanneer hij of zij in dienst treedt, reeds in het bezit is van een VCA diploma. Hoe kun je als werkgever dan de authenticiteit van het VCA diploma vaststellen? Via de VCA bank controleer je de geldigheid van een VCA diploma

Hoe werkt de VCA bank?

Afhankelijk van het soort diploma dragen geldige VCA diploma’s het VCA logo in combinatie met de vermelding Basisveiligheid VCA of Veiligheid Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA. Geldige VCU diploma’s dragen het VCU logo in combinatie met de vermelding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU. Bovendien staat op elk diploma de naam van het Examencentrum VCA. De gegevens van VCA diploma’s die na 1 januari 2004 uitgegeven zijn, zijn tevens opgeslagen in het Centraal Diploma Register (CDR), ook wel de VCA bank genoemd. Uitgegeven VCA diploma’s zijn in dit register terug te vinden door het invoeren van een naam en geboortedatum. Het VCA diploma heeft nu een geldigheidsduur van 10 jaar, maar vroeger was dit slechts 5 jaar. Daarom wordt in het register ook de geldigheidsduur van het betreffende diploma aangegeven. De gegevens van een beperkt aantal diploma’s dat is uitgegeven voor 1 januari 2004 is ook opgenomen in het Centraal Diploma Register. Voor zover dat niet het geval is, kan de geldigheid van deze VCA diploma’s geverifieerd worden bij de certificatie-instelling die het diploma ooit verstrekt heeft of de bij de VCA examenbank (VCA bank) in Amersfoort. Indien u een VCA diploma tegenkomt waarbij u fraude vermoedt, bestaat de mogelijkheid hiervan melding te maken bij het fraudemeldpunt van de VCA examenbank.

2017-05-19T08:39:20+02:00