Veiligheidspaspoort

Vraag 3.6 van de VCA norm is: Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd?  Het is een zogenaamde mustvraag voor alle VCA normen, te weten VCA*, VCA**, VIL VCU en VCA Petrochemie. Dit betekent dat elk bedrijf dat gecertificeerd wil worden, zal moeten aangeven of zij gebruik maken van veiligheidspaspoorten. Wanneer binnen het bedrijf niet met veiligheidspaspoorten gewerkt wordt, volstaat het benoemen hiervan voor een positief antwoord op de vraag. Het werken met veiligheidspaspoorten is dus niet verplicht conform de VCA-norm, maar wordt wel sterk aangemoedigd. Maar wat is een veiligheidspaspoort eigenlijk en welke voordelen heeft het gebruik ervan?

Een veiligheidspaspoort is, net als een gewoon paspoort, een persoonlijk document waarin relevante informatie is vastgelegd betreffende de van de houder, in dit geval betreffende veiligheid en gezondheid. Alle relevante (veiligheids-)opleidingen worden in het veiligheidspaspoort opgenomen, alsmede medische gegevens zoals medische onderzoeken en vaccinaties. Uiteraard is de werknemer niet verplicht gegevens over zijn medische achtergrond te delen met de werkgever. Alle informatie betreffende medische zaken wordt dan ook op vrijwillige basis gedeeld.

Veiligheidspaspoort VCA

Het veiligheidspaspoort heeft als doel aan anderen aan te tonen dat zij in staat zijn veilig te werken omdat zij goed getrainde vakmensen zijn, en dat hun gezondheid het toelaat om bepaald werk te doen. De teksten in het veiligheidspaspoort zijn opgenomen in het Nederlands, Engels en Frans. Het veiligheidspaspoort is zowel in Nederland als in België geldig. In het VCA certificeringstraject wordt het veiligheidspaspoort beschouwd als een handig en effectief hulpmiddel waarmee gecontroleerd kan worden of personeel de noodzakelijke opleidingen en instructies gevolgd heeft. Ook kan aan de hand van het veiligheidspaspoort bepaald worden of werknemers voor bepaalde risico’s medisch geschikt zijn verklaard en regelmatig worden gecontroleerd. Na aanschaffing van een leeg veiligheidspaspoort zijn de werknemer en de werkgever er samen verantwoordelijk voor dat het op de juiste manier ingevuld wordt en de informatie juist en actueel is.

2017-05-19T08:39:20+02:00