VCO

VCO staat voor VGM Checklist Opdrachtgevers. Het is een VCA norm die lijkt op andere VCA-normen zoals VCA*, VCA**, VIL VCU en VCA Petrochemie. Anders dan de overige VCA normen is de VCO norm een privaat en niet onder accreditatie vallend schema voor certificatie. De VCO norm is bedoeld voor opdrachtgevers die de juiste voorwaarden willen scheppen om VCA gecertificeerde aannemers tot optimale VGM prestaties te kunnen laten komen. De betreffende VCA gecertificeerde bedrijven voeren in deze werkzaamheden uit voor de opdrachtgever. De VCO certificering stelt eisen en geeft invulling aan het leiderschap dat de opdrachtgever in de praktijk dient te tonen. De doelstelling van de VCO certificering is het bewerkstelligen van een effectieve samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer als het gaat om veiligheid op de werkvloer.

VCO in de praktijk

In de praktijk zijn relatief weinig VCO gecertificeerde opdrachtgevers te vinden. Dit heeft er mee te maken dat de VCO certificering niet verplicht is. Bij andere VCA gerelateerde certificeringen zoals VCA*, VCA**, VIL VCU en VCA Petrochemie zijn het vaak opdrachtgevers die van de partijen die voor hen willen werken, eisen dat zij over een VCA certificering beschikken. Het is echter veel minder aannemelijk dat een uitvoerende partij van zijn of haar opdrachtgever eist dat deze VCA gecertificeerd is. De kans dat de opdrachtgever het werk dan aan een minder veeleisende uitvoerder gunt is waarschijnlijker, dan dat de opdrachtgever overstag gaat en zijn bedrijf laat certificeren om het werk vervolgens uit te besteden aan de opdrachtnemer.

VCO certificering

Opdrachtgevers die ervoor kiezen hun bedrijf de certificeren conform de VCO norm kunnen verwachten dat hun VGM beheerssysteem tenminste moet voldoen aan de eisen van VCA. VGM staat in deze voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Uitgangspunt is dat een VCA gecertificeerde aannemer optimaal kan functioneren bij de opdrachtgever omdat die de juiste procedures heeft die zijn afgestemd op de VCA systematiek van de aannemer. Het doel is het bereiken van een maximaal veiligheidsresultaat omdat de veiligheidsbeheerssystemen van beide partijen optimaal op elkaar afgestemd zijn.

2017-05-19T08:39:20+02:00