VCA ZZP’er

De VCA certificering is gericht op het creëren van een veilige werkomgeving binnen een bedrijf. Centraal hierbij is de verhouding tussen werkgever en werknemer met speerpunten als het  selecteren van personeel dat beschikt over de juiste kennis en vaardigheden en het faciliteren van een bedrijfscultuur waarbinnen men elkaar stimuleert veilig te werken. Een VCA certificering voor een ZZP’er is om die reden praktisch niet uitvoerbaar. Een ZZP’er kan dan ook niet VCA gecertificeerd worden. Een Zelfstandige Zonder Personeel heeft simpelweg geen bedrijf dat VCA gecertificeerd kan worden omdat er geen werknemers in dienst zijn. Daar het merendeel van de VCA vragen betrekking hebben op werknemers heeft een VCA certificering voor een ZZP’er geen enkele toegevoegde waarde omdat er geen invulling aan gegeven kan worden.

ZZP’er inhuren als onderaannemer

Een VCA gecertificeerd bedrijf kan ZZP’ers inschakelen, ook al kan een ZZP’er zelf geen VCA certificering hebben. De ZZP’er in kwestie dient dan aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • De Zelfstandige Zonder Personeel is dat ook werkelijk; de ZZP’er huurt geen uitzendkrachten of onderaannemers in;
  • De ZZP’er is in het bezit van een geldig diploma VOL VCA;
  • De ZZP’er heeft een eigen Risico Inventarisatie & Evaluatie;
  • De materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingmiddelen die de ZZP’er gebruikt zijn gekeurd conform de eisen van de VCA certificering van de opdrachtgever;
  • De hoofdaannemer toetst de werkzaamheden van de ZZP’er om er zeker van te zijn dat deze voldoen aan de eisen van VCA op werkvloer. De hoofdaannemer moet dit tijdens een VCA-audit ook kunnen aantonen.

 

ZZP’er als werknemer

Het is natuurlijk ook mogelijk dat een VCA gecertificeerd bedrijf een ZZP’er inhuurt als (tijdelijke) medewerker. De ZZP’er is dan geen onderaannemer, en de bovengenoemde regels zijn dan ook niet van toepassing. Voor  de ZZP’er die zich als tijdelijke werknemer verhuurt, gelden alle regels en voorwaarden die ook van toepassing zijn op uitzendkrachten en reguliere (tijdelijke) medewerkers.

2017-05-19T08:39:20+02:00