VCA voor bedrijven

Een bedrijf dat veel waarde hecht aan veiligheid op de werkvloer kan ervoor kiezen zijn processen te laten certificeren conform de VGM Checklist Aannemers (VCA). VCA voor bedrijven is immers geen wettelijke verplichting die door de overheid wordt opgelegd, maar een keuze om bedrijfsprocessen te conformeren aan een bepaalde veiligheidsnorm. Deze keuze kan ingegeven worden door een interne behoefte, maar de meeste bedrijven zullen voor een VCA certificering kiezen omdat hun opdrachtgevers dat van hen vereisen. Voornamelijk overheden, zoals gemeentes en provincies, hechten in steeds grotere mate waarde aan een VCA certificering, en nemen dit steeds vaker als voorwaarde op voor de inschrijving op een aanbesteding. Bedrijven die niet beschikken over een VCA certificering kunnen dan niet meedingen naar opdrachten van deze partijen. Het niet willen verliezen van bestaande omzet of het binnenhalen van nieuwe omzet is dan ook meestal de reden voor bedrijven om een VCA certificering na te streven.

Welke VCA norm is van toepassing?

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de aard van de werkzaamheden die uitgevoerd worden, is een VCA* (VCA één ster), VCA** (VCA twee sterren), VCA Petrochemie of VIL VCU certificering van toepassing. Bedrijven die aardolie verwerken tot chemische producten moeten de VCA Petrochemie norm toepassen om hun processen VCA gecertificeerd te krijgen. Bedrijven in andere sectoren dan de petrochemie passen de VCA* norm toe wanneer zij minder dan 35 medewerkers tellen en niet als hoofdaannemer op een bouwplaats fungeren. Bedrijven met meer dan 35 werknemers en bedrijven die als hoofdaannemer op een werk opereren zijn gehouden aan de VCA** norm. Uitzendbureaus die personeel leveren aan VCA gecertificeerde bedrijven zijn VIL VCU gecertificeerd.

Wanneer mag het VCA logo gebruikt worden?

Om als bedrijf gecertificeerd te worden is een VGM beheerssysteem nodig dat is ingericht volgens de vereisten van de toepassing zijnde norm (VCA*, VCA** of VCA Petrochemie). Het VGM beheerssysteem is door het bedrijf beschreven in een handboek en vindt zijn uitvoering in de dagelijkse praktijk van het bedrijf. Voor de daadwerkelijke certificering zal dit handboek en de operationele processen door een onafhankelijke certificerende instantie getoetst worden. Wanneer de certificerende instantie vaststelt dat het VGM beheerssysteem aan de gestelde eisen voldoet, zal een VCA certificaat afgegeven worden. Het bedrijf is hierna gerechtigd het VCA logo te voeren op bijvoorbeeld briefpapier of bedrijfswagens. Ook wordt het bedrijf opgenomen in het landelijke register van VCA gecertificeerde bedrijven.

2017-05-19T08:39:20+02:00