VCA**

Een bedrijf dat niet werkzaam is in de petrochemische sector, maar wel meer dan 35 werknemers heeft of regelmatig als hoofdaannemer op een bouwplaats acteert, kan zijn bedrijfsprocessen certificeren volgens de VCA** norm of VCA twee sterren norm. VCA** is het tweede van de drie certificatieniveaus die VCA kent. De extra ster geeft aan dat zowel aan de vereisten van de VCA* norm voldaan moet worden, als ook aan extra eisen, om gecertificeerd te kunnen worden. Waar voor de VCA* certificering voldaan moet worden aan alle 25 mustvragen, moet voor de VCA** certificering tevens voldaan worden aan acht extra mustvragen en zes naar eigen inzicht te kiezen aanvullende vragen. De zes aanvullende vragen kunnen gekozen worden uit een totaal van veertien mogelijke aanvullende vragen. Het bedrijf kiest die vragen, waaraan het beste invulling gegeven kan worden binnen het bedrijf.

Wat is het verschil tussen VCA* en VCA**?

Waar bij de VCA* certificering gericht is op de directe beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu aspecten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, is de VCA** certificering tevens gericht op de ondersteuning van deze aspecten in beleid, organisatiestructuur en verbetermanagement. Het idee hierachter is dat de directie en het management in kleine bedrijven nauw betrokken zijn bij een VCA-certificering, en het belang van een veilige werkomgeving daardoor organisatiebreed gedragen wordt. In grotere organisaties kan dit niet zondemeer aangenomen worden. De directie van een groot bedrijf kan veel waarde hechten aan het creëren van een veilige werkomgeving, maar wanneer de leidinggevenden die onder hen het personeel aansturen deze mening niet actief delen, bestaat de kans dat de VCA-certificering te weinig leeft op de werkvloer. De VCA** certificering voorziet hierin door de doelstellingen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu door de gehele organisatie terug te laten komen. Zo neemt iedereen kennis van het streven van de organisatie, en is ingebouwd dat er ook daadwerkelijk op alle lagen in van de organisatie toegezien wordt op de naleving van de doelstellingen.

2017-05-19T08:39:20+02:00