VCA Petrochemie

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de omvang van de onderneming kan een organisatie volgens vier verschillende VCA normen gecertificeerd worden, te weten VCA*, VCA**, VIL VCU en VCA Petrochemie. Aan de hand van een matrix kan bepaald worden welke VCA-norm op de bedrijfsactiviteiten van toepassing is. Bedrijven binnen de petrochemie die als hoofdaannemer acteren waarbij multidisciplinaire werkzaamheden uitgevoerd worden die niet (enkel) routinematig  en complex van aard zijn, moeten de VCA Petrochemie norm hanteren bij het inrichten van hun managementsysteem. De VCA Petrochemie norm stelt dat alle 39 VCA Petrochemie mustvragen en minimaal twee uit een totaal van vier zelf te kiezen aanvullende vragen positief beantwoord moeten worden voor een succesvolle certificering. In vergelijking met de andere VCA normen is dit dus de meest veeleisende en uitgebreide VCA norm. Dit kan verklaard worden door de oorsprong van de VCA-certificering, welke voortkomt uit de petrochemische industrie.

Oorsprong van VCA Petrochemie

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw groeide de bewustwording dat veiligheid op de werkvloer van levensbelang is, vooral binnen de relatief gevaarlijke werkomgevingen van de petrochemie. Een speciaal lesprogramma wordt opgezet om het personeel te trainen in het herkennen van gevaren en methodes van veilig werken. Daarna ontstond het besef dat een veilige werkvloer enkel bereikt kon worden wanneer ook tijdelijk ingehuurd personeel en derden goed op de hoogte waren van alle veiligheidsvoorschriften. Het volgen van een veiligheidscursus werd vervolgens verplicht gesteld voor iedereen die voor het bedrijf wilde werken. In 1994 is dit systeem ondergebracht in de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). De stichting en het door haar ingestelde Centraal College van Deskundigen (CCvD) is beheerder van het veiligheidssysteem, en ziet toe op de juiste toepassing en verdere ontwikkeling ervan. De VCA Petrochemie norm  is dus  het resultaat van een evolutie in veiligheidsdenken, waarbij naast het streven naar veilige werkomstandigheden tevens gezondheidsaspecten en  en milieuaspecten hun intrede hebben gedaan.

2017-05-19T08:39:20+02:00