VCA Examen Uitslag

Tot 1 januari 2013 was het nog mogelijk om direct na het examen een voorlopige VCA examen uitslag te krijgen. Je moest dan wachten totdat alle kandidaten het examen afgerond hadden. Daarna kon de examinator op jouw verzoek jouw examen Basisveiligheid of VOL VCA snel nakijken door een speciale antwoordenkaart over jouw schrapkaart te leggen. Hierdoor kon de examinator in één oogopslag alle foutieve antwoorden zien. Om te slagen voor het examen Basisveiligheid mag maximaal op 12 vragen een foutief antwoord gegeven worden. Om te slagen voor het examen VOL VCA mag maximaal op 21 vragen een foutief antwoord gegeven worden. In principe wist je zo dus of je geslaagd was of niet. Al was de uitslag wel voorlopig, hetgeen betekende dat je er geen rechten aan kon ontlenen. Maar je kreeg van de examinator wel een redelijke inschatting of je het examen gehaald had of niet.

Wanneer weet je of je geslaagd bent?

Om fraude tegen te gaan ontvangen examinatoren sinds 1 januari 2013 geen antwoordenkaart meer, en mag ook geen voorlopige examenuitslag meer door hen verstrekt worden. Je moet nu dus wachten totdat jouw antwoorden op de schrapkaart door een computer gecontroleerd zijn. Meestal neemt dit proces enkele dagen in beslag. De meeste examenbureaus publiceren de VCA examen uitslag op hun eigen website, en soms is dit al binnen 24 uur bekend. Daarna overhandigen de examenbureaus de persoonsgegevens van de geslaagde kandidaten aan het Centraal Diploma Register VCA . Binnen 15 werkdagen dienen alle geslaagde kandidaten geregistreerd te zijn in dit register, geteld vanaf de dag dat het examen is afgenomen. In dit register wordt enkel de geldigheidsduur van jouw diploma bijgehouden. Het aantal goede en foute antwoorden vind je hier dus niet terug. Opdrachtgevers en werkgevers kunnen met jouw naam en geboortedatum in dit register zien wanneer jij geslaagd bent voor het examen Basisveiligheid of VOL VCA. Zowel het diploma Basisveiligheid als het diploma VOL VCA heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, en in het register is dan ook terug te vinden wanneer jouw diploma verloopt.

2014-10-31T09:36:37+02:00