VCA*

Een bedrijf dat niet werkzaam is in de petrochemische sector, minder dan 35 medewerkers heeft en nooit als hoofdaannemer op een bouwplaats werkt, kan zijn bedrijfsprocessen certificeren volgens de VCA* norm. VCA* staat voor VCA een ster of VCA 1 ster en is het eerste van de drie certificatieniveaus die VCA kent. De VGM Checklist kent zogenaamde mustvragen en aanvullende vragen. Om te voldoen aan de VCA* norm dient elke mustvraag door het bedrijf met positief beantwoord te worden. De certificatienorm VCA* telt in totaal 25 mustvragen, verdeeld over negen aandachtsgebieden. Een vraag wordt enkel positief beoordeeld, indien aan alle gestelde minimumeisen en de doelstelling, behorende bij die vraag, is voldaan.

VCA Mustvragen

Een voorbeeld van een mustvraag in de VCA een ster norm is bijvoorbeeld: “Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?”. In de VGM-checklist wordt toegelicht wat er precies nodig is om aan deze vraag te voldoen, onder verdeeld in een doelstelling, minimumeisen en de benodigde documenten. In dit geval is de doelstelling: Vaststelling en implementatie van het Veiligheid, Gezondheid en Milieu beleid van het bedrijf betreffende zowel het eigen personeel, als ook het personeel van onderaannemers en tijdelijke werknemers. In de minimumeisen wordt vervolgens toegelicht welke elementen de beleidsverklaring dient te bevatten. In dit geval zijn dit: aandacht voor het voorkomen van persoonlijk letsel, het voorkomen van materiële- en milieuschade en het streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorts dient de beleidsverklaring bekend gemaakt te zijn bij alle medewerkers van het bedrijf en om het belang van de verklaring te benadrukken bij deze werknemers, dient de beleidsverklaring ondertekend te zijn door de persoon met de hoogste functie binnen het bedrijf. Tenslotte dient de beleidsverklaring driejaarlijks geactualiseerd te worden.

Vrijheid in implementatie VCA

Alle andere aspecten rondom de beleidsverklaring zijn vormvrij. Dit betekent dat het bedrijf zelf de tekst kan opstellen, in een toon die past bij de organisatiecultuur van het bedrijf. Ook mag het bedrijf zelf kiezen op welke wijze de beleidsverklaring gecommuniceerd wordt met het personeel. De directeur kan de inhoud van de beleidsverklaring toelichten tijdens de kerstborrel, een kopie kan gepubliceerd worden op het intranet of het kan onderdeel zijn van het personeelshandboek. Uiteraard kan het bedrijf er ook voor kiezen alle drie voornoemde publicatiemogelijkheden te benutten, het staat het bedrijf geheel vrij, mits de boodschap uiteindelijk alle medewerkers bereikt.

2017-05-19T08:39:20+02:00