VCA training

Wij hebben VCA trainingen in alle soorten en maten. Om te beginnen kies je de VCA training die bij jou past. Operationele medewerkers zonder leidinggevende verantwoordelijkheden kiezen voor een VCA training Basisveiligheid, ook wel B VCA genoemd. Leidinggevenden of ZZP’ers kiezen voor de VCA training VOL VCA. Tenslotte kiezen intercendenten, detacheerders en leidinggevenden van een [...]

VCA examen via de computer

Sinds 1 januari 2013 is het mogelijk om het VCA examen via het beeldscherm van een computer te maken. Echter niet alle examencentra bieden de mogelijkheid van een VCA examen via de computer. Bij ons kun je op vier plaatsen in Nederland een zogenaamd Computer Based Testing examen maken, ook wel CBT-examen genoemd. De toetslocaties [...]

Verificatie van VCA diploma’s

Een VCA gecertificeerd bedrijf moet ervoor zorg dragen dat nieuwe werknemers binnen drie maanden na indiensttreding in het bezit zijn van een geldig VCA diploma. Dit geeft de werkgever en de werknemer voldoende tijd om het behalen van een VCA diploma mogelijk te maken. De werknemer kan zich bijvoorbeeld de stof eigen maken door zelfstudie [...]

VIL VCU examen

VIL staat voor Veiligheid Intercedenten en Leidinggevenden. Het examen VIL VCU is dan ook bedoeld voor intercedenten en medewerkers van detacheringsbureaus en hun leidinggevenden die werken bij een VIL VCU gecertificeerde uitzendorganisatie. De inhoud van het examen VIL VCU is in grote lijnen gelijk aan het VOL VCA examen. Waar het examen VOL VCA echter [...]

VCA examen in een andere taal

De eenwording van Europa heeft gezorgd voor vrij verkeer van goederen en arbeid. Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn dan ook steeds meer buitenlandse werknemers actief. Ook in branches waarin VCA gecertificeerde bedrijven vertegenwoordigd zijn zoals de bouw, schoonmaak en de agrarische sector werken veel arbeiders die niet in Nederland opgegroeid zijn. Al deze medewerkers dienen [...]

Cursus VIL VCU

Uitzendbureaus en detacheringsbureaus die personeel leveren naar VCA gecertificeerde bedrijven zijn verplicht VIL-VCU gecertificeerd. Waar VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers, staat VCU voor Veiligheid Checklist Uitzendbureaus. Dit betekent dat het uitzendbureau moet kunnen aantonen dat zij bekend zijn met de veiligheidseisen die worden gesteld aan personeel bij VCA gecertificeerde bedrijven, en dat enkel uitzendkrachten [...]

VCA Proefexamen

Een goede voorbereiding op het VCA examen is niet compleet zonder het oefenen met VCA examenvragen. Op die manier raak je bekend met de manier waarop vragen gesteld worden en kom je er meteen achter of je de stof goed beheerst. Het is echter lastig om aan VCA proefexamens te komen. Het VCA examenbureau probeert [...]

VCA Cursus

Ter voorbereiding op het VCA examen is het verstandig een VCA cursus te volgen zodat je vol zelfvertrouwen aan de slag gaat. VCA cursussen zijn er in alle soorten en maten dus kies de cursus die het beste aansluit bij jouw wensen. Je kunt kiezen uit een VCA cursus Basisveiligheid, die ook wel B-VCA wordt [...]

VCA Examen Uitslag

Tot 1 januari 2013 was het nog mogelijk om direct na het examen een voorlopige VCA examen uitslag te krijgen. Je moest dan wachten totdat alle kandidaten het examen afgerond hadden. Daarna kon de examinator op jouw verzoek jouw examen Basisveiligheid of VOL VCA snel nakijken door een speciale antwoordenkaart over jouw schrapkaart te leggen. [...]

VCA examen

Om een diploma Basisveiligheid VCA, VOL VCA of VIL VCU te kunnen krijgen, zul je eerst een VCA examen zullen moeten maken. Gedurende het gehele jaar worden in heel Nederland VCA examens afgenomen. Wanneer je ervoor kiest om een cursus VCA te volgen, wordt het VCA examen meestal direct aansluitend ingepland, zodat je meteen na [...]