Gebruik van het VCA logo

Een bedrijf met een veiligheidsbeheerssysteem dat aantoonbaar voldoet aan de VCA eisen kan dit tonen aan de buitenwereld door het gebruik van het VCA logo. Voorwaarde voor het gebruik van het VCA logo is dan wel dat een geaccrediteerde certificatie instelling onafhankelijk heeft vastgesteld dat het bedrijf aan de VCA eisen voldoet. Bovendien mag het VCA logo alleen gebruikt worden in combinatie met het logo van de certificerende instelling die de certificering van het bedrijf begeleid heeft. Tenslotte mag het VCA logo alleen gebruikt worden voor het bedrijfsonderdeel, de vestiging of de werkzaamheden welke VCA gecertificeerd zijn. Een bedrijf kan er immers voor kiezen bepaalde werkzaamheden, bedrijfsonderdelen of vestigingen uit te sluiten van certificatie. Deze bedrijfsactiviteiten worden dan niet gecontroleerd tijdens de certificatieaudit door de certificerende instelling. Het kan dan ook niet zo zijn dat het VCA logo later dan toch voor deze bedrijfsactiviteiten gebruikt wordt. Wanneer aan deze eisen voldaan wordt, mag het VCA logo voor PR-doeleinden gebruikt worden op briefpapier, bedrijfswagens of bijvoorbeeld op de website van het bedrijf.

ZZP’ers en het VCA logo

Aangezien een Zelfstandige Zonder Personeel  geen werknemers in dienst heeft, kan de ZZP’er ook nooit een VCA certificering krijgen. De ZZP’er is echter wel verplicht in het bezit te zijn van een diploma VOL VCA wanneer werkzaamheden verricht worden voor een VCA gecertificeerd bedrijf. Dit geeft de ZZP’er echter niet het recht het VCA logo voor public relations doeleinden te gebruiken. Daarmee is het VCA logo op het VOL VCA diploma het enige VCA logo dat de ZZP’er kan tonen.

VCA logo op diploma’s en pasjes

De stichting die het VCA veiligheidsbeheerssysteem beheert, schrijft voor dat het VCA logo op elk diploma en certificaat hoort te staan. Een geldig VCA diploma of VCA certificaat kan dus herkend worden aan het gebruik van het VCA logo. Het erkende examenbureau dat het VCA examen afneemt is verantwoordelijk voor uitgifte van het VCA diploma, als ook het afdrukken van het VCA logo op het diploma of pasje.

2014-11-03T19:19:22+02:00