Cursus VOL VCA

De cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA is in de basis gelijk aan de cursus Basisveiligheid. In een leidinggevende positie moet je immers minstens zoveel weten als diegenen aan wie je leiding geeft. Maar als management draag je ook de verantwoordelijkheid om de uitvoerende werknemers die onder jouw supervisie werken het belang in te laten zien van een veilige werkplek. Bovendien heb je als leidinggevende de taak erop toe te zien dat werknemers daadwerkelijk veilig werken, en moet je actie ondernemen wanneer medewerkers zich niet aan de gestelde regels houden. De VCA vol cursus richt zich dan ook specifiek op de leidinggevende aspecten als het gaat om het creëren van een veilige werkomgeving.

Je direct aanmelden voor de cursus VOL VCA kan hier!

Inhoud cursus VCA voor leidinggevenden

De cursus VOL VCA is een goede voorbereiding op het examen voor het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Tijdens de cursus wordt ingegaan op Europese wet-en regelgeving over veiligheid, gezondheid en milieu, het herkennen en oplossen van onveilige situaties en handelingen op de werkvloer en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen. Bijzondere aandacht is er voor het stimuleren en motiveren van medewerkers zo veilig mogelijk te werken. Ook wordt er aandacht gegeven aan het bedrijfsnoodplan en de Risico Inventarisatie & Evaluatie, ook wel RI&E genoemd. De cursus VOL VCA is geschikt voor zowel leidinggevenden als ZZP’ers die voor VCA gecertificeerde bedrijven opdrachten uitvoeren.

Cursusduur VOL VCA

De duur van de cursus VOL VCA is normaliter één dag, waarna het examen VOL VCA meestal aansluitend wordt afgenomen. Een enkele dag is in principe voldoende voor de trainer om alle VOL VCA stof te behandelen, maar het is voor de cursisten VOL VCA wellicht wat teveel gevraagd om al deze informatie ook te onthouden. De VOL VCA cursusstof is niet heel ingewikkeld, en waarschijnlijk ben je vanuit je werk al wel bekend met een aantal onderwerpen. Maar dat neemt niet weg dat het best veel is om in één keer te onthouden. Het kan dan ook geen kwaad om de VOL VCA examenstof voor aanvang van de cursus VOL VCA eens te bestuderen. Wanneer de cursusleider VOL VCA de stof dan bespreekt tijdens de cursus VOL VCA, blijft de informatie waarschijnlijk beter in je hoofd hangen, omdat je het al een keer bestudeerd had. Ben je pas net werkzaam binnen een bedrijf dat VCA gecertificeerd is? Dan is het wellicht beter om een meerdaagse cursus VOL VCA te volgen, zodat er meer tijd is om alle cursusstof te behandelen.

Direct aanmelden voor de cursus VOL VCA
2017-05-19T08:39:20+02:00