Cursus VIL VCU

Uitzendbureaus en detacheringsbureaus die personeel leveren naar VCA gecertificeerde bedrijven zijn verplicht VIL-VCU gecertificeerd. Waar VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers, staat VCU voor Veiligheid Checklist Uitzendbureaus. Dit betekent dat het uitzendbureau moet kunnen aantonen dat zij bekend zijn met de veiligheidseisen die worden gesteld aan personeel bij VCA gecertificeerde bedrijven, en dat enkel uitzendkrachten ingezet worden die voldoende kennis en vaardigheden hebben om werkzaamheden met een verhoogd risico uit te voeren. Dit alles om te voorkomen dat onveilige werksituaties ontstaan omdat onkundige tijdelijke uitzendkrachten te werk worden gesteld. Alle intercedenten leidinggevenden die bij het uitzendbureau werkzaam zijn, en daarmee verantwoordelijk zijn voor het selecteren van uitzendkrachten voor opdrachten, moeten daarom in het bezit zijn van een diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden, of kort gezegd VIL VCU.

Je direct aanmelden voor een cursus VIL VCU kan hier!

Een cursus VIL VCU volgen

Ter voorbereiding op het examen kan een cursus VIL VCU gevolgd worden. De VIL VCU opleiding is bedoeld voor alle intercedenten en leidinggevenden van uitzend- en detacheringsbureaus. Tijdens de cursus VIL VCA wordt bijna de complete lesstof van de cursus VOL VCA behandeld, aangevuld met informatie die specifiek van toepassing is op de uitzendbranche. Zo wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van een uitzendbureau als het gaat om veiligheid op de werkvloer en aansprakelijkheid bij ongevallen of incidenten. Ook wordt aandacht besteed aan wetgeving betreffende de relatie tussen de inlener, uitzendkracht en de uitzendorganisatie. Onderwerpen die onderdeel zijn van de cursus VOL VCA ,die niet relevant zijn voor een intercedent in een kantoorfunctie, vormen geen onderdeel van de cursus VIL VCA. Dit betreft bijvoorbeeld het opstellen van taakrisicoanalyses of het doen van ongevallenonderzoek.

Een persoon die in het bezit van is van een diploma Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) of een diploma Hoger Veiligheidskundige (MVK) is vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een diploma VIL VCU, op voorwaarde dat het vak van veiligheidskundige gepraktiseerd wordt.

Direct inschrijven voor een VIL VCU cursus

2017-05-19T08:39:20+02:00