Wat is VCA?

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. De afkorting VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu, maar wordt in de volksmond vaak afgekort tot Veiligheid, waardoor er dan gesproken wordt over Veiligheid Checklist Aannemers. Het is managementsysteem gericht op het bevorderen van veiligheid op de werkvloer, in het bijzonder in risicovolle werkomgevingen. In feite is VCA [...]

Voorleesexamen

Voor mensen die moeite hebben met het lezen en begrijpen van VCA examenvragen bestaat de mogelijkheid te kiezen voor de optie van een voorleesexamen. Dit kan handig zijn voor mensen met dyslexie of allochtone Nederlanders die de Nederlandse taal nog niet goed kunnen lezen. De mogelijkheid van een voorleesexamen bestaat overigens alleen voor het examen Basisveiligheid [...]

VCA voor bedrijven

Een bedrijf dat veel waarde hecht aan veiligheid op de werkvloer kan ervoor kiezen zijn processen te laten certificeren conform de VGM Checklist Aannemers (VCA). VCA voor bedrijven is immers geen wettelijke verplichting die door de overheid wordt opgelegd, maar een keuze om bedrijfsprocessen te conformeren aan een bepaalde veiligheidsnorm. Deze keuze kan ingegeven worden [...]

Wat betekent VCA?

VCA staat in het kort voor Veiligheid Checklist Aannemers. Door de jaren heen is de betekenis die aan het woord Veiligheid wordt gegeven steeds ruimer geworden. Tegenwoordig staat de letter V van het drieletterige woord VCA dan ook zowel voor Veiligheid, als ook voor Gezondheid en Milieu. Wat betekent VCA in de praktijk? De Veiligheid Checklist [...]

VCA opleiding

Een VCA opleiding is een goede voorbereiding op het VCA examen. Daarbij is het van belang te weten welk VCA examen jij zal moeten maken, vervolgens kies je de bijbeorende VCA opleiding.  We helpen je graag op weg. Operationele medewerkers zonder leidinggevende verantwoordelijkheden kiezen voor een VCA opleiding Basisveiligheid, ook wel B VCA genoemd. Leidinggevenden [...]