VCA examen via de computer

Sinds 1 januari 2013 is het mogelijk om het VCA examen via het beeldscherm van een computer te maken. Echter niet alle examencentra bieden de mogelijkheid van een VCA examen via de computer. Bij ons kun je op vier plaatsen in Nederland een zogenaamd Computer Based Testing examen maken, ook wel CBT-examen genoemd. De toetslocaties [...]

Verificatie van VCA diploma’s

Een VCA gecertificeerd bedrijf moet ervoor zorg dragen dat nieuwe werknemers binnen drie maanden na indiensttreding in het bezit zijn van een geldig VCA diploma. Dit geeft de werkgever en de werknemer voldoende tijd om het behalen van een VCA diploma mogelijk te maken. De werknemer kan zich bijvoorbeeld de stof eigen maken door zelfstudie [...]

VIL VCU examen

VIL staat voor Veiligheid Intercedenten en Leidinggevenden. Het examen VIL VCU is dan ook bedoeld voor intercedenten en medewerkers van detacheringsbureaus en hun leidinggevenden die werken bij een VIL VCU gecertificeerde uitzendorganisatie. De inhoud van het examen VIL VCU is in grote lijnen gelijk aan het VOL VCA examen. Waar het examen VOL VCA echter [...]

VCA examen in een andere taal

De eenwording van Europa heeft gezorgd voor vrij verkeer van goederen en arbeid. Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn dan ook steeds meer buitenlandse werknemers actief. Ook in branches waarin VCA gecertificeerde bedrijven vertegenwoordigd zijn zoals de bouw, schoonmaak en de agrarische sector werken veel arbeiders die niet in Nederland opgegroeid zijn. Al deze medewerkers dienen [...]

VCA Examen Uitslag

Tot 1 januari 2013 was het nog mogelijk om direct na het examen een voorlopige VCA examen uitslag te krijgen. Je moest dan wachten totdat alle kandidaten het examen afgerond hadden. Daarna kon de examinator op jouw verzoek jouw examen Basisveiligheid of VOL VCA snel nakijken door een speciale antwoordenkaart over jouw schrapkaart te leggen. [...]

VCA examen

Om een diploma Basisveiligheid VCA, VOL VCA of VIL VCU te kunnen krijgen, zul je eerst een VCA examen zullen moeten maken. Gedurende het gehele jaar worden in heel Nederland VCA examens afgenomen. Wanneer je ervoor kiest om een cursus VCA te volgen, wordt het VCA examen meestal direct aansluitend ingepland, zodat je meteen na [...]

Voorleesexamen

Voor mensen die moeite hebben met het lezen en begrijpen van VCA examenvragen bestaat de mogelijkheid te kiezen voor de optie van een voorleesexamen. Dit kan handig zijn voor mensen met dyslexie of allochtone Nederlanders die de Nederlandse taal nog niet goed kunnen lezen. De mogelijkheid van een voorleesexamen bestaat overigens alleen voor het examen Basisveiligheid [...]

Examen VOL VCA

Na aardig wat uurtjes zwoegen over de lesstof is het moment van de waarheid aangebroken; het examen VOL VCA. Om te slagen voor het examen VOL VCA en het felbegeerde diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden in ontvangst te mogen nemen, moet je minimaal 49 vragen goed beantwoorden. Het examen VOL VCA bestaat in totaal uit [...]

Examen Basisveiligheid VCA

Ongetwijfeld het spannendste moment; het examen Basisveiligheid VCA. Nu komt het er op aan en zal duidelijk worden of je de VCA lesstof goed genoeg beheerst om dat felbegeerde papiertje binnen te halen. Het examen Basisveiligheid bestaat uit 40 multiple choice vragen met 3 antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is. Je krijgt een [...]