Gebruik van het VCA logo

Een bedrijf met een veiligheidsbeheerssysteem dat aantoonbaar voldoet aan de VCA eisen kan dit tonen aan de buitenwereld door het gebruik van het VCA logo. Voorwaarde voor het gebruik van het VCA logo is dan wel dat een geaccrediteerde certificatie instelling onafhankelijk heeft vastgesteld dat het bedrijf aan de VCA eisen voldoet. Bovendien mag het [...]

VCO

VCO staat voor VGM Checklist Opdrachtgevers. Het is een VCA norm die lijkt op andere VCA-normen zoals VCA*, VCA**, VIL VCU en VCA Petrochemie. Anders dan de overige VCA normen is de VCO norm een privaat en niet onder accreditatie vallend schema voor certificatie. De VCO norm is bedoeld voor opdrachtgevers die de juiste voorwaarden [...]

VCA ZZP’er

De VCA certificering is gericht op het creëren van een veilige werkomgeving binnen een bedrijf. Centraal hierbij is de verhouding tussen werkgever en werknemer met speerpunten als het  selecteren van personeel dat beschikt over de juiste kennis en vaardigheden en het faciliteren van een bedrijfscultuur waarbinnen men elkaar stimuleert veilig te werken. Een VCA certificering [...]

VIL VCU

Een uitzendbureau of detacheringsbureau dat personeel levert aan VCA gecertificeerde bedrijven kan door een inlener gevraagd worden om een VCA certificering, die VIL VCU heet. Het idee hierachter is dat het personeel dat ingeleend wordt aan strenge eisen dient te voldoen als het gaat om veiligheid. De VCA certificering van het uitzendbureau zorgt ervoor dat [...]

VCA Petrochemie

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de omvang van de onderneming kan een organisatie volgens vier verschillende VCA normen gecertificeerd worden, te weten VCA*, VCA**, VIL VCU en VCA Petrochemie. Aan de hand van een matrix kan bepaald worden welke VCA-norm op de bedrijfsactiviteiten van toepassing is. Bedrijven binnen de petrochemie die als hoofdaannemer acteren waarbij [...]

Welke VCA norm is van toepassing?

Het verkrijgen van een VCA bedrijfscertificering start met de keuze voor de juiste VCA norm. Maar welke VCA norm is van toepassing op uw bedrijfsactiviteiten? De VCA* norm is gericht op de directe beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer. De VCA** norm is gericht op zowel de directe beheersing van VGM-aspecten alsmede [...]

Stappenplan certificering

In dit stappenplan certificering worden een vijftal stappen beschreven die gevolgd kunnen worden voor het verkrijgen van een VCA of VIL VCU bedrijfscertificering. Zo wordt op heldere wijze inzichtelijk gemaakt welke zaken opgepakt moeten worden voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie. Stap 1: Bepaal of uw bedrijf in aanmerking komt voor een certificering [...]

VCA**

Een bedrijf dat niet werkzaam is in de petrochemische sector, maar wel meer dan 35 werknemers heeft of regelmatig als hoofdaannemer op een bouwplaats acteert, kan zijn bedrijfsprocessen certificeren volgens de VCA** norm of VCA twee sterren norm. VCA** is het tweede van de drie certificatieniveaus die VCA kent. De extra ster geeft aan dat [...]

VCA*

Een bedrijf dat niet werkzaam is in de petrochemische sector, minder dan 35 medewerkers heeft en nooit als hoofdaannemer op een bouwplaats werkt, kan zijn bedrijfsprocessen certificeren volgens de VCA* norm. VCA* staat voor VCA een ster of VCA 1 ster en is het eerste van de drie certificatieniveaus die VCA kent. De VGM Checklist kent [...]

VCA voor bedrijven

Een bedrijf dat veel waarde hecht aan veiligheid op de werkvloer kan ervoor kiezen zijn processen te laten certificeren conform de VGM Checklist Aannemers (VCA). VCA voor bedrijven is immers geen wettelijke verplichting die door de overheid wordt opgelegd, maar een keuze om bedrijfsprocessen te conformeren aan een bepaalde veiligheidsnorm. Deze keuze kan ingegeven worden [...]